Aida Ramović

Aida Ramović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Aida Ramović,Mr zdr.njege i terapije,rođena je 28.02 1985.godine u Bijelom Polju,Crna Gora. Adresa:ul.Avda Međedovića br.132, Podgorica. Email:aida.ramovic@kccg.me Obrazovanje: Srednju medicinsku školu  je završila  2003.godine u Beranama. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu zdravstvenih studija  u Sarajevu,diplomirala je 2011.godine Godine 2013 završava magistarske studije na Fakultetu zdravstvenih studija u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave