STAROSLOVENSKI JEZIK 1-PRAVOPIS I FONETIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MINIĆ2x1
36B
DRAŠKO DOŠLJAK2x1
36B