Filološki fakultet

Biografija
Biografija

Bojan Minić je rođen 13. maja 1987. u Podgorici. Osnovnu školu je pohađao u Kolašinu, Sutomoru i Kruščiću (Vojvodina), a srednju u Kuli (Vojvodina). Živi u Kolašinu.

Studijske 2009/2010. godine upisuje se na osnovne studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, i nakon prve godine postaje nosilac stipendije fondacije „Ljubica i Tomo Lompar“ sa Cetinja, tada najprestižnije stipendije u državi. Po okončanju osnovnih studija, 2012/2013. upisuje se na specijalističke i završava ih odbranom diplomskog rada na temu „Lingvostilistička analiza djela Borislava Pekića“, a potom i magistrira s prosjekom 10 i radom „Stilogenost i stilematičnost glasova u crnogorskom jeziku na primjerima iz književnoumjetničkog funkcionalnog stila“. Nakon odbrane magistarskog rada, upisuje se na doktorske studije u okviru smjera „Jezik, književnost, kultura“ na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je trenutno redovni student druge godine, sa dosadašnjim prosjekom 10. 

Radio je u struci u JUSMŠ „Braća Selić“ u Kolašinu, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, a potom i na Filološkom fakultetu u Nikšiću, kao stručni saradnik na predmetima Savremeni crnogorski jezik I: Standardizacija i pravopis, Savremeni crnogorski jezik II: Fonetika i fonologija, Savremeni crnogorski jezik III: Morfologija, Savremeni crnogorski jezik IV: Tvorba riječi, Staroslovenski jezik I: Pravopis i fonetika, Staroslovenski jezik II: Morfologija, Istorija crnogorskog jezika I: Fonetika, Istorija crnogorskog jezika II: Morfologija, Opšta lingvistika I, Opšta lingvistika II, Crnogorski jezik II i Pravopis s kulturom izražavanja.