Tanja Bogdanović


Tanja Bogdanović
Šifra: 900629
Prezime i ime: Tanja Bogdanović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II0 x 03 x 20 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTISpecijalisticke2ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE II0 x 01 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE IV0 x 03 x 10 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI0 x 03 x 20 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KONCERTNA PRAKSA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor