Andrijana Vučetić


Andrijana Vučetić
Šifra: 900675
Prezime i ime: Andrijana Vučetić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2MUZIČKA KULTURA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3METODIKA MUZIČKE KULTURE0 x 02 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5OSNOVI MUZIČKE TEORIJE I KULTURE0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6VOKALNO -INSTRUMENTALNA NASTAVA0 x 01 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I0 x 02 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor