Andrijana Vučetić

Andrijana Vučetić

saradnik u nastavi | Filozofski fakultet | honorarno

Andrijana Vučetić Obadović Rođena je 17.04.1983.god.u Beranama gdje je završila osnovnu školu. Srednju muzičku školu “Kosta Manojlović” završila je u Smederevu, odsjek muzički saradnik. Fakutet muzičke umjetnosti Beograd, odsjek opšta muzička pedagogija, završila je 2006.godine. Trenutno je student magistarskih  studija na Muzičkoj akademiji Cetinje, smjer harmonija sa harmonskom analizom. Od 2006.godine zaposlena u Školi za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao profesorica solfeđa. U istoj...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave