Filozofski fakultet

Biografija
Biografija

Andrijana Vučetić Obadović

Rođena je 17.04.1983.god.u Beranama gdje je završila osnovnu školu. Srednju muzičku školu “Kosta Manojlović” završila je u Smederevu, odsjek muzički saradnik. Fakutet muzičke umjetnosti Beograd, odsjek opšta muzička pedagogija, završila je 2006.godine. Trenutno je student magistarskih  studija na Muzičkoj akademiji Cetinje, smjer harmonija sa harmonskom analizom.

Od 2006.godine zaposlena u Školi za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao profesorica solfeđa. U istoj školi je predavala: horsko pjevanje i klavir. Honorarno angažovana kao profesorica muzičke umjetnosti u gimnaziji “Panto Mališić” u Beranama od 2007-2014.godine.

U okrobru 2018.godine angažovana kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na Studijskom program za Predškolsko obrazovaje izvodi vježbe iz predmeta Metodika nastave muzičke kulture I . Na Studijskom programu za Obrazovanje učitelja izvodi vježbe  iz predmeta: Osnovi muzičke teorije i kulture, Vokalno-instrumentalna nastava, Metodika nastave muzičke kulture I i II.

Umjetnički rukovodilac dječijeg hora “Muzičko carstvo” u Beranama koji postiže zapažene rezultate na polju očuvanja dječije pjesme.

Osnivač i rukovodilac jedine ženske klape na sjeveru Crne Gore “O’Dive bel canto” (2012.g.).  Na međunarodnom festivalu klapa u Perastu klapa je nagrađivana dva puta: 2016. Nagrada za najbolju debitantsku klapu, 2018. Treće mjesto u kategoriji Nova klapska pjesma.  Pored nastupa u gotovo svim gradovima u Crnoj Gori, klapa je u julu 2017.održala koncert u Luksemburgu, Dudelanž.