Borovinić Bojović Jelena


Borovinić Bojović Jelena
Šifra: 900682
Prezime i ime: Borovinić Bojović Jelena
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 07.59 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor