Branko Rakočević


Branko Rakočević
Šifra: 900688
Prezime i ime: Branko Rakočević
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 05 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor