Radule Šćekić


Radule Šćekić
Šifra: 900693
Prezime i ime: Radule Šćekić
Titula: strukovni medicinski radiolog
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor