Radule Šćekić

strukovni medicinski radiolog Radule Šćekić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Šćekić Milovana Radule,  Rođen 01.04.1966 god. u Beranama.    Osnovnu i srednju skolu završio u Beranama. Visoku rodiološku školu kao i specijalističke studije završio na visokoj zdravstvenoj školi stukovnih studija u Beogradu i dobio zvanje Specijalista strukovni medicinski radiolog-oblast savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji. Radio u slecijalnoj bolnici  Vaso Ćuković u Risnu, Domu zdravlja Berane a sada u Opštoj bolnici u Berane. Imam 33 godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave