Branka Ivković

doc. dr Branka Ivković

vanredni profesor | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena sam  18. januara 1972. godine u Kuli. Osnovnu školu završila sam u Sivcu, a srednju farmaceutsku školu u Somboru. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala sam see školske 1990/91. godine, a diplomirala 22.12.1995. godine sa prosečnom ocenom 8,64. Diplomski rad pod nazivom »Diferentovanje B limfocita i poremećaji u diferentovanju B limfocita« odbranila sam na Katedri za imunologiju i mikrobiologiju sa ocenom 10. Stručni staž obavila sam u toku 1996. godine u apoteci »Braća Kovač« Apotekarska ustanova...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave