Branka Ivković


Branka Ivković
Šifra: 900699
Prezime i ime: Branka Ivković
Titula: doc. dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor