Sara Vujošević


Sara Vujošević
Šifra: 900706
Prezime i ime: Sara Vujošević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne5GLAS V2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6GLAS VI2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor