Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: b
Ishodi učenja:

Ishodi učenja su kreirani tako da budu uporedivi sa Dablinskim deskriptorima. Postoji mogućnost za provjeru ishoda učenja u okviru internog Sistema obezbeđenja kvaliteta. Na osnovu stečenih znanja, kompetencija i vještina, svršeni student biće osposobljen za rad na poslovima specijalizovane zdravstvene njege na svim nivoima zdravstvene zaštite. Nakon sticanja kvalifikacije master zdravstvena njega, postignuti ishodi učenja su opšti i specifični:

 • Primjenjuje stečena znanja i vještine iz oblasti zdravstvene njege, kroz analizu i sintezu prikupljenih podataka o pacijentu/bolesniku, na svim nivoima zdravstvene zaštite u okviru kliničkog sestrinstva i javnog zdravstva;
 • Utvrđuje, planira i organizuje potrebnu zdravstvenu njegu za pacijenta/bolesnika na osnovu analize njegovog stanja, sinteze prikupljenih podataka i predviđanja mogućih posledica;
 • Primjenjuje različite multidisciplinarne metode u skladu sa standardima i normativima u kliničkoj njezi i oblastima primarne zdravstvene zaštite i porodične medicine;
 • Primjenjuje sve principe timskog rada, po konceptu jedinstvene i kontinuirane zdravstvene njege zasnovane na dokazima, u oblastima internističkog i hirurškog područja sestrinstva, urgentnih stanja, hitne medicinske pomoći i oblastima promocije i unapređenja zdravlja i prevencije bolesti;  
 • Procjenjuje potrebe za ljudskim resursima u u njezi i liječenju u sistemu zdravstvene zaštite;
 • Kritički procjenjuje faktore rizika različitog porijekla i karakteristika pojedinca u patogenezi bolesti;
 • Razumije značaj šire društvene sredine u obezbjeđivanju uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja (za pojedinca, porodicu i zajednicu);
 • Primjenjuje savremene informaciono-komunikacione sisteme u zdravstvenoj njezi;
 • Prenosi  teorijsko znanje i vještine iz oblasti zdravstvene njege na različitim nivoima profesionalnog obrazovanja i u zajedničkom radu sa drugim stručnjacima u zdravstvenom sektoru;
 • Planira i učestvuje u sprovođenju izvornih istraživanja u oblasti sestrinskog rada sa svim populacionim grupama zdravog i bolesnog stanovništva, u timu sa ljekarima i drugim stručnjacima;
 • Razvija dodatnu profesionalnost, samostalnost, etičnost i  odgovornost u radu;
 • Razvija kompetentnost, vještine komunikacije i vještine za rad u međunarodnom okruženju, u odnosima sa javnošću i u kriznim situacijama izazvanim epidemiološkom situacijom; 
 • Organizuje i koordinira rad sestrinske službe na svim nivoima zdravstvene zaštite;