Valentina Šćekić

Valentina Šćekić

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Curriculum Vitae          Lične informacije:    Ime i prezime:Valentina Šćekić   Adresa: ul.Radula Rusa Radulovića br.37-Gornja Gorica Podgorica   Telefon:069304870   Email: valentina.scekic@kccg.me   Državljanstvo: Crnogorsko   Datum rođenja :24.04.1975 god        Radno...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 01.14 x 60 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE0 x 0.26 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 01.14 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 01.14 x 40 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 01.15 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave