Bogdan Asanović


Bogdan Asanović
Šifra: 900729
Prezime i ime: Bogdan Asanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor