Čedomir Nikolić


Čedomir Nikolić
Šifra: 900730
Prezime i ime: Čedomir Nikolić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 40 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V2 x 12 x 10 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor