Mujović Ivanović Marina


Mujović Ivanović Marina
Šifra: 900811
Prezime i ime: Mujović Ivanović Marina
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA I0 x 00 x 01 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA II0 x 00 x 02 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA0 x 00 x 03 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6STOMATOLOŠKA ANESTEZIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 5
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7PREDKLINICKA ENDODONCIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8ORALNA HIRURGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8ORALNA HIRURGIJA I0 x 00 x 01.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA I0 x 00 x 03 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA I0 x 00 x 01 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8ORALNA MEDICINA0 x 00 x 02 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8PARODONTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne8KLINICKA ENDODONCIJA I0 x 00 x 02.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne8PREDKLINICKA ENDODONCIJA0 x 00 x 01 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9KLINIČKA ENDODONCIJA II0 x 00 x 02 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9PARODONTOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10ORTOPEDIJA VILICE0 x 00 x 01.5 x 4
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10DJEČJA STOMATOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 5
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne10POVREDE USTA I ZUBA KOD DJECE0 x 00 x 05 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor