Jasmina Talam


Jasmina Talam
Šifra: 900828
Prezime i ime: Jasmina Talam
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor