Jana Đapić


Jana Đapić
Šifra: 900845
Prezime i ime: Jana Đapić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4FARMAKOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 01 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 0.5 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne6FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 01 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 0.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor