Sanja Guzina


Sanja Guzina
Šifra: 900846
Prezime i ime: Sanja Guzina
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4STOMATOLOŠKA PROTETIKA-PREDKLINIKA0 x 03 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 0.1 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor