Snežana Obradović


Snežana Obradović
Šifra: 900849
Prezime i ime: Snežana Obradović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5PALIJATIVNA NJEGA0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor