Tanja Cimbaljević


Tanja Cimbaljević
Šifra: 900857
Prezime i ime: Tanja Cimbaljević
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U HIRURGIJI SA HIRURGIJOM0 x 09 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5HIRURGIJA I NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6IZBORNI PREDMET-HIRURGIJA I NJEGA HIRUR.BOLESNIKA0 x 06.25 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor