Ersin Spahić


Ersin Spahić
Šifra: 900866
Prezime i ime: Ersin Spahić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 01 x 20 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 0.5 x 2
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA0 x 02.5 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor