Ivana Vujošević


Ivana Vujošević
Šifra: 900942
Prezime i ime: Ivana Vujošević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1TIPOGRAFIJA I PISMO MA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNMaster1ILUSTRACIJA MA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ILUSTRACIJA - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2UVOD U ILUSTRACIJU0 x 01 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4ILUSTRACIJA0 x 02 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5ILUSTRACIJA I KNJIGA I0 x 03 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5TEHNOLOGIJA NOVIH MEDIJA0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ILUSTRACIJA I KNJIGA II0 x 03 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6TIPOGRAFIJA I PISMO0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor