Kovačević Zoran


Kovačević Zoran
Šifra: 900970
Prezime i ime: Kovačević Zoran
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKEMaster1UPRAVLJANJE LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA2 x 12 x 10 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne5TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA2 x 12 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne6TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA2 x 12 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor