Pravni fakultet, 14.12.2020

BiografijaX

Nikolina Tomović je rođena 20.5.1998. godine u Podgorici, gdje je završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović", na pravno-administrativnom smjeru. Za postignute odlične rezultate je nagrađena priznanjem "Luča". Svoje pravno usmjerenje je nastavila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je završila osnovne studije 2020. godine i stekla Bachelor diplomu sa prosječnom ocjenom 9,69.

Dobitnica je Dekanove nagrade za postignut izuzetan uspjeh tokom studija, ali i Prve nagrade na takmičenju u besjedništvu studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori. Trenutno pohađa dvogodišnje master studije u oblasti poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u čiji nastavni kurikulum je integrisan Jean Monnet Modul sa fokusom na pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije.

Tokom studija je pohađala veliki broj konferencija i seminara iz različitih oblasti prava, poput zaštite ličnih podataka, slobodnog pristupa informacijama, diplomatije, ljudskih prava, parlamentarne prakse i brojnih drugih, od kojih izdvaja Zimsku školu i pripremno takmičenje u investicionoj arbitraži u Skoplju, u organizaciji The Open Regional Fund SEE - Legal Reform project, kao i učešće na 27. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot svjetskom takmičenju iz oblasti privredne arbitraže, gdje je zajedno sa svojim timom postigla najbolji rezultat od kada Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje na ovom prestižnom takmičenju.

Obavljala je višemjesečnu praksu u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, stažiranje u Daily Pressu – Vijesti, a godinama je volonterski angažovana kao dio tima Studentskog radija KRŠ, gdje je obavljala poslove programske urednice, spikerke, kao i autorke više emisija obrazovnog i kulturno-informativnog sadržaja. Pohađala je HR Starter Program o inovativnom pristupu HR-u kao strateškoj funkciji u kompaniji i poslovnom okruženju. Od novembra 2020. godine je angažovana kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od srednje škole se bavi debatom, volonterskim i humanitarnim radom, a radila je i kao koordinator različitih projektnih aktivnosti na polju omladinskog aktivizma i edukacije mladih, gdje je bila predavač i mentor za studente i srednjoškolce. Nikolina govori engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.

Broj posjeta : 545