Ana Jeknić

Ana Jeknić

saradnik u nastavi | Elektrotehnički fakultet

...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Energetika i automatika-Osnove Računarstva I

Rezultati redovnog kolokvijuma

Energetika i automatika-Osnove Računarstva I

Rezultati popravnog kolokvijuma

Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog završnog ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog završnog ispita

Energetika i automatika-Osnove Računarstva I

Rezultati popravnog završnog ispita

Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara

Rezultati popravnog završnog ispita

Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara

Rezultati završnog ispita

Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog kolokvijuma

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Arhitektura računara

Rezultati popravnog kolokvijuma

Energetika i automatika-Osnove Računarstva I

Laboratorijske vježbe

Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati redovnog kolokvijuma