Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon što student završi master primijenjene studije menadžmenta moći će da: tumači prirodu i svrhu postojanja preduzeća, kao i ključne pojmove koji se odnose na njegovo funkcionisanje, opstanak i uspjeh na tržištu; prepozna i kritički ocijeni različite poglede na pitanja iz poslovne prakse; primijeni ekonomske teorije u različitom praktičnom kontekstu; analizira i tumači podatke dobijene iz različitih oblasti poslovanja preduzeća i donosi odgovarajuće zaključke; radi efikasno i djelotvorno u timu.