Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Upotrebljava osnovna znanja profesionalnog sviranja instrumenta u solističkom, kamernom i orkestarskom smjeru • Razvija kompetencije za cjeloživotno učenje • Unapređuje različite vidove tehnika sviranja na instrumentu • Analizira sopstveni umjetnički proces i rad drugih koncertnih izvođača • Prezentuje umjetnička dostignuća na koncertima u skladu sa profesionalnim standardima • Razlikuje muzičke epohe i pravilno interpretira muzičke stilove, prilagođavajući ih sopstvenom senzibilitetu