Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studijskog programa, student/studentkinja će biti osposobljeni da: • Analizira i razumije procese produkcije i produkcione modele iz oblasti pozorišta, filma radija i televizije. • Razumiju umjetnički i medijski kontekst zajednice, kao i modele funkcionisanja kulturnih sistema i kreativnih industrija. • Identifikuju i kreativno povezuju izražajna sredstva pozorišta, filma, radija i televizije. • Kreativno i operativno organizuju stvaranje i oblikovanje audio-vizuelnih, scenskih i izvedbenih djela. • Organizuju timski rad, dinamiku razvoja i realizacije projekata.