Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

- tumači subjekte i institute iz diplomatskog i konzularnog prava i diplomatskog pregovaranja -razlikuje najvažnije periode, faktore i subjekte i analizira osnovne ustavnopravne propise u političkom sistemu Crne Gore -poznaje tokove savremenih međunarodnih odnosa i djelovanja spoljnopolitičkih akt