Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- prate aktuelnosti na engleskom jeziku i kandiduju teme koje zavredjuju analizu; - pretrazuju strucnu i periodicnu literaturu na engleskom jeziku; - kriticki diskutuju o aktuelnostima iz oblasti lokalne, inostrane i medjunarode politike na engleskom jeziku; - izvrse selekciju referentnog materijala na engleskom jeziku I na osnovu toga sacine kratak izvjestaj (one pager) - pripreme i realizuju PowerPoint prezentaciju na engleskom jeziku na neku od zadatih strucnih tema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Engleski jezik - struke VI