Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Razlikuje teorije i tehnike socijalnog rada • Primjenjuje metodske pristupe u socijalnom radu sa pojedincem, grupom i u zajednici • Poznaje etičke norme socijalnog rada i primjenjuje ih u obavljanju djelatnosti socijalnog radnika • Analizira osnovne kategorije socijalne politike i povezuje ih