Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   18.12.2017
  Održana radionica na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   11.12.2017
  Radionice na temu „ Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu "
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   14.11.2017
  Radionica u okviru projekta TRANS2WORK
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   30.08.2017
  Studijski program Socijalna politika i socijalni rad
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD -   15.06.2017
  Novi nastavni plan za studijski program Socijalna politika i socijalni rad