Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Elektroenergetski sistemi: Samostalno koristi softverske alate za projektovanje i izrađuje projektnu dokumentaciju. Definiše i razumije uticaj energetike na okolinu. Poznaje ulogu i vrste relejne zaštite i razumije principe podešavanja zaštitnih releja. Razumije ulogu i strukturu upravljanja elektroenergetskim sistemom. Razumije i određuje parametre pogona elektrodistributivne i prenosne mreže (uklopno stanje, naponske prilike, profil opterećenja, stabilnost, sigurnost, regulacija napona i frekvencije) Razumije ulogu i strukturu tržišta električne energije. Razumije i proračunava parametre uzemljenja elemenata sistema i mreže. Razumije ulogu proizvodnih jedinica i postupke njihovog optimalnog angažovanja Poznaje prirodu i način modelovanja prenaponskih prelaznih procesa Razumije i analizira principe rada, karakteristike i modele različitih distribuiranih izvora električne energije. Proračunava efekte integracije distribuiranih izvora električne energije na radne režime u elektroenergetskim mrežama sa aspekta strujnih i naponskih prilika, stabilnosti, kvaliteta električne energije. Primjenjuje metode optimizacije elektroenergetskih i elektrodistributivnih sistema. Definiše i analizira napredne elektroenergetske mreže i sisteme. Kroz izradu master rada vlada sposobnošću individualnog rada u multidisciplinarnom okruženju. Automatika i industrijska elektrotehnika: Definiše, opiše i kreira parametarske i neparametarske modele kompleksnih elektro-dinamičkih sistema, vrši simulacije na istima i upoređuje dobijene rezultate sa rezultatiima mjerenja na realnim sistema. Analizira i kreira upravljačke metode nad kompleksnim električnim, računarskim, elektro-mehaničkim i drugim sistemima – pogonima, primjenjujući razne metodologije i zakone upravljanja (optimalno, robusno, adaptivno, digitalno, analogno, fuzzy, nelinerano, distribuirano, …). Vrši sintezu elemenata sistema automatskog upravljanja shodno izvršenim analizama i funkcionalnim zahtjevima. Projektuje pojedine sisteme upravljanja ili njihove komponente (električne instalacije, električne mašine, tehnološke procese, energetske pretvarače, mikrokontrolerske sisteme, manipulatore, robotske sisteme, itd). Istražuje, analizira, prilagodjava i implementira savremene inteligentne sisteme upravljanja (SMART sisteme) u svakodnevnom okruženju i industriji. Izrađuje i kontroliše projektnu dokumentaciju koja je neophodna u svim fazama od apliciranja do izrade dokumentacije izvedenog stanja inženjerskih projekata.