PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše pojedine neželjene efekte u energetskim poluprovodničim pretvaračima i načine njihovog suzbijanja, 2. Koristi softverski alat (PSIM, PSPICE) za analizu energetskih poluprovodničkih pretvarača, 3. Primijeni regulacione tehnike za osnovne tipove impulsnih pretvarača, 4. Analizira složenije tipove impulsnih pretvarača 5. Primijeni napredne algoritme za upravljanje DC/AC pretvračima,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
4S+1P
VLADAN VUJIČIĆ3x1
4S+1P

Rezultati iz Projektovanja en. poluprovodničkih pretvarača

Rezultati sa predlogom ocjena nakon prvog termina

Rezultati kolokvijuma održanog 11.01.2020.

Rezultati kolokvijuma održanog 17-12-2020

Način izvođenja nastave

Rezultati sa predlogom ocjena (06.02.2020)