Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Razumije nesimetrične režime rada elektroenergetskog sistema 2. Poznaje probleme koje kratki spojevi i prekidi provodnika uzrokuju u elektroenergetskim sistemima 3. Modeluje elektroenergetske mreže za potrebe analize kratkih spojeva i prekida provodnika 4. Koristi simetrične komponente za analizu nesimetričnih režima rada elektroenergetskih sistema i sprovodi analizu rezultata 5. Poznaje uticaj načina uzemljenja na nesimetrične radne režime elektroenergetskih sistema 6. Razumije ulogu relejne zaštite kod savremenih elektroenergetskih sistema 7. Razumije značaj analize stabilnosti elektroenergetskih sistema 8. Analizira tranzijentne stabilnosti sistema generator-jaka mreža 9. Analizira naponske stabilnosti radijalnog sistema upotrebom softvera 10. Koristi savremena softverska rješenja za analizu kvarova i tranzijentne i naponske stabilnosti elektroenergetskih sistema 11. Sposoban za istraživanja i prezentiranje rezultata sprovedenih analiza

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR ŠĆEKIĆ2x1
22S+14P
2x2
22S
ZORAN MILJANIĆ2x1
22S+14P

Rezultati nakon prvog sept. roka

Termin Popravnog završnog ispita

Rezultati nakon Završnog ispita sa predlogom ocjena

Termin Završnog ispita

Rezultati nakon Popravnog kolokvijuma

Termin Popravnog kolokvijuma

Vježbe