UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Objasniti razliku između analitičkih i eksperimentalnih metoda identifikacije objekta upravljanja. 2. Objasniti ključne fenomene u upravljanju procesima. 3. Objasniti način i ulogu pravilnog izbora mjernog sistema i aktuatora u sistemu upravljanja sa negativnom povratnom spregom. 4. Interpretirati osnovne principe složenih sistema upravljanja tehnološkim procesima 5. Ocijeniti prednosti i mane različitih metoda upravljanja 6. Uspostaviti vezu između tehnika modeliranja i problema upravljanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x2
15S
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
15S+1P

Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka sa predlogom ocjena

Rezultati nakon prvog termina provjere znanja u septembarskom ispitnom roku

Informacije o terminima ispita u septembarskom ispinom roku

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Rezultati nakon ispita održanog 1.02. 2021. godine

Rezultati nakon izrade drugog dijela ispita 18.01.2021

Materijali za prvi domaći, knjiga i pitanja

Materijali za praćenje nastave- poglavlja knjige i slajdovi sa predavanja

Materijali za praćenje nastave- I TEMA