Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku osnovnih studija studijskog programa Primijenjeno računarstvo, student će biti sposoban da: 1. Upotrebljava stečena znanja i vještine iz oblasti računarskih nauka za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti softverskog inženjeringa. 2. Analizira i implementira komponente računarskih sistema (programi, baze podataka, hardverski sistemi). 3. Primijeni stečena znanja iz objektno orjentisanog programiranja (različiti programski jezici). 4. Upravlja bazama podataka. 5. Održava i administrira računarske mreže. 6. Primijeni stečena znanja iz oblasti operativnih i informacionih sistema 7. Učestvuje u timskom radu radi organizacije i realizacije projekata.