Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku master studija, student će biti osposobljen da: 1. Primjenjuje u nastavi osnovne didaktičke pojmove i kategorije, procjenjuje ulogu i značaj osnovnih faktora u nastavi kao i da opiše i objasni planiranje nastave i različite vidove ocjenjivanja nastave; 2. Primjenjuje multidisciplinarne pristupe u izvođenju nastave engleskog jezika najsavremenijim metodama; 3. Samostalno drži nastavu engleskog jezika na svim nivoima učenja od predškolskog uzrasta do univerzitetskog nivoa, planira nastavu i vrednuje učenička postignuća; metodički tumači književne tekstove i primjenjuje književne tekstove za nastavu i učenje engleskog jezika; 4. Procjenjuje napredovanje učenika u procesu učenja i preduzima adekvatne mjere korigovanja primjenom racionalnih metoda i tehnika učenja; 5. Razumije suštinu u razgovoru, složenom tekstu, da pravilno napiše i strukturiše pisani tekst koristeći akademski jezički stil u vezi sa temama jezika struke; analizira različite tipove pisanog i govornog diskursa; 6. Analizira jezičko značenje na nivou rečenice, iskaza i propozicije i koristi ključne pojmove semantike rečenice; 7. Primjenjuje interdisciplinarna istraživanja i metode, kvantitativne metode u lingvistici, kao i da na moderan način pristupa lingvističkoj analizi koristeći modele i rezultate najsavremenijih istraživanja iz te oblasti; 8. Samostalno primijenjuje teorijska znanja o strukturnim, tehničkim i stilskim argumentima naučnog teksta tokom njegove izrade, 9. Argumentovano i detaljno analizira književna djela komentarišući pripovjedne tehnike, likove tematsko-ideološke preokupacije; 10. Primjenjuje principe književne teorije u nastavi kako anglofone tako i južnoslovenske književnosti.