Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon završenog studijskog programa Prostorno planiranje, na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, magistar prostornog planiranja će biti osposobljen da: 1. Razumije prostor, odnos između čovjeka i prostora, objekta i njegovog okruženja i potrebe korisnika prostora; 2. Posjeduje znanje sposobnost je da izradi i predstavi projekte u raznovrsnim kontekstima, koji zadovoljavaju estetske i tehničke zahtjeve, uz korišćenej odgovarajućih tehnika; 3. Posjeduje adekvatno znanje iz planiranja, metoda i vještina neophodnih u planskom procesu i sposobnost da učestvuje u izradi prostorno-planske dokumentacije; 4. Posjeduje adekvatno znanje o infrastrukturnim sistemima, prostornoj problematici i aktuelnim tehnologijama, relevantim za prostorno planiranje; 5. Poznaje principe održivog razvoja i metode postizanja održivog razvoja; 6. Koristi adekvatno znanje iz istorije i teorije prostornog planiranja, srodnih prirodnih i društvenih nauka u izradi, tumačenju i kritičkoj valorizaciji prostorno -urbanističkih projekata; 7. Razumije profesiju prostornog planera i ulogu u društveno-ekonomskim procesima.