Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Sposoban da samostalno odredi oblast istraživanja i samostalno sprovede originalno istraživanje u oblasti Krivičnog prava sa naučnim integritetom; Pokazuje upravljačke i inovativne sposobnosti i sposobnost rješavanja problema na osnovu nepotpunih znanja (u novim i nepoznatim kontekstima); Posjeduje sposobnost unapređivanja znanja ili njegove primjene u novom kontekstu (koji prethodno nije istraživan); Sposoban da samostalno odredi oblast istraživanja i samostalno sprovede originalno istraživanje u oblasti Građanskog prava sa naučnim integritetom; Pokazuje upravljačke i inovativne sposobnosti i sposobnost rješavanja problema na osnovu nepotpunih znanja (u novim i nepoznatim kontekstima); Sposoban da samostalno odredi oblast istraživanja i samostalno sprovede originalno istraživanje u oblasti Međunarodnog prava sa naučnim integritetom; Pokazuje upravljačke i inovativne sposobnosti i sposobnost rješavanja problema na osnovu nepotpunih znanja (u novim i nepoznatim kontekstima);