Obavještenja za predmete - KRIVIČNO PRAVO


KRIVIČNO PRAVO - Metodologija naučno istraživačkog rada   04.01.2021
  Termini završnih ispita - 04.01.2021 09:03
KRIVIČNO PRAVO - Metodologija naučno istraživačkog rada   02.11.2020
  Nova objava - 02.11.2020 21:02
KRIVIČNO PRAVO - Metodologija naučno istraživačkog rada   22.12.2019
  Nova objava - 22.12.2019 14:34
KRIVIČNO PRAVO - Pravni lijekovi   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Viktimologija   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Politika suzbijanja kriminaliteta   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Alternative kazni lišenja slobode   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Diverzioni model postupanja i sporazum priznavanja   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Osnovni problemi krivičnog i krivično procesnog pr   18.11.2019
  Predavanja - obavjestenje
KRIVIČNO PRAVO - Metodologija naučno istraživačkog rada   17.11.2019
  Nova objava - 17.11.2019 07:25