Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Ishodi za studijski program Metalurgija Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Demonstrira poznavanje teorijskih aspekata izrade (dobijanja) metalnih materijala, razumijevanje mehaničkog ponašanja, kao i kristalne strukture, makrostrukture i mikrostrukture metalnih materijala • Primjenjuje znanja o tehnologiji izrade i prerade, kao i postupcima termičke obrade metalnih materijala • Objasni zavisnost (vezu) procesiranje-struktura-osobine metalnih materijala • Primjenjuje tehnike ispitivanja i kontrole metalnih materijala; • Analizira prikupljene podatke i rezultate mjerenja • Izrađuje projektnu dokumentaciju • Pokazuje vještine timskog rada i samostalno prikazuje stručne sadržaje