Obavještenja za predmete - METALURGIJA


METALURGIJA - PROCESI DEFORMACIJE

ONLINE - Vježbe 20.05.

17.05.2020


METALURGIJA - PROCESI DEFORMACIJE

ONLINE - Vježbe 13.05.

09.05.2020


METALURGIJA - PROCESI DEFORMACIJE

ONLINE - Vježbe 06.05.

03.05.2020


METALURGIJA - PROCESI DEFORMACIJE

Online VJEŽBE - 29.04.

26.04.2020


METALURGIJA - PROCESI DEFORMACIJE

ONLINE - Vježbe

18.04.2020


METALURGIJA - METALURGIJA OBOJENIH METALA

Animacija Bajerovog procesa i elektrolitickog dobijanja aluminijuma

28.03.2020


METALURGIJA - MATEMATIKA I

Termin za popravni kolokvijum

27.12.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog završnog ispita

14.06.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni prvog kolokvijuma

13.04.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Domaći zadaci

12.04.2019


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

19.11.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja

04.10.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Materijali za praćenje nastave- poglavlja knjige

04.10.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati ispita

19.09.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon prvog termina u avgustovskom ispitnom roku 2018 godine

29.08.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Datum ispita

28.07.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Datum ispita

28.07.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena nakon poravnog završnog ispita

27.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati završnog ispita

27.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni završnog ispita

25.06.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon Završnog ispita

11.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

05.06.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Bodovno stanje nakon popravnog drugog kolokvijuma

29.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati drugog kolokvijuma

26.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni drugog kolokvijuma

26.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Drugi kolokvijum

25.05.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati drugog kolkvijuma - 22.05.2018 21:25

22.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Šesti domaći zadatak

18.05.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma 19:28

09.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Peti domaći zadatak

08.05.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Popravni kolokvijum

03.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni prvog kolokvijuma

03.04.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Raspored polaganja I kolokvijuma

02.04.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Treći domaći zadatak

27.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Prvi kolokvijum

22.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Drugi domaći zadatak

19.03.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Raspored polaganja I kolokvijuma

19.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Prvi domaći zadatak

06.03.2018


METALURGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Materijali za praćenje nastave PRVA TEMA

10.02.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

01.02.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati završnog ispita

18.01.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

28.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Popravni drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

02.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Popravni prvog kolokvijuma

23.11.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

21.11.2017


METALURGIJA - RAČUNARSTVO I

Vjezbe 3

16.10.2017


METALURGIJA - RAČUNARSTVO I

Vjezbe 2

09.10.2017


1 | 2