Elektrotehnički fakultet, 03.04.2018

Materijal za nastavuU prilogu se nalazi materijal za pracenje nastave, koji je potrebno istampati i donijeti na nastavu i to:

- ALU_prezentacija fajl istampati i donijeti na nastavu 02.04.;

- Fajlove Naredbe_format_arhitektura i Potpuni_Spisak_Instrukcija istampati i donijeti na nastavu 16.04., 23.04. i 7.05.

Dokumenti