Pomorski fakultet Kotor, 13.12.2019

Pomorske nauke - Brodske električne mašine i pogoniKonsultacije iz predmeta Brodske električne mašine i pogoni za studente koji su taj predmet upisali za akademsku 2019/20. godinu su planirane za ponedeljak, 16.12.2019. godine u 18:15 (Računarski centar Fakulteta). 

Prvi kolokvijum iz predmeta Brodske električne mašine i pogoni će biti održan u ponedeljak, 23.12.2019. u 17:00.

Predmetno nastavnik,

Doc. dr Tatijana Dlabač

Broj posjeta : 97