Muzička akademija, 30.12.2018

Raspored ispita januar-februar 2019RASPORED ISPITA ZA JANUAR, 2019.GODINE

PREDMET

I ROK

II ROK

 

 

 

Solfeđo

17.01./09,00/- II g. – pismeni

‘        /10,00/- I g. – usmeni

        /12,00/- popravni rok – kolokvijum-svi

18.01./09,00/-III g.-pismeni

         /10,00/-III g. – usmeni

        /11,00/- II g. – usmeni

        /12,00/- pismeni – VII semestar

       /13,00/- usmeni – VII semester

 

04.02./09,00/- II g. – pismeni

          /10,00/- III g. – pismeni

         /11,00/- I g. – usmeni

   05.02./10,00/- II g. – usmeni

             /11,00/- III g. – usmeni

 

 

 

 

 

Metodika nastave Solfeđa

17.01./13,00/- VII - semestar

04.02./12,00/- VII semester

 

 

Istorija muzike

Crnogorska muzika

III semester/30.01./13.00h/IM

VII semester/30.01./15.00h/CM

Prof. Jelena Jovanovic Nikolic

III semester/05.02./13.00h/IM

VII semester/05.02./15.00h/CM

Prof. Jelena Jovanovic Nikolic

 

 

Istorija muzike

V semester/21.01./11.00h

I semester/21.01./09.00h

Prof.Vladimir Đurišić

V semester/04.02./11.00h

I semester/04.02./09.00h

Prof.Vladimir Đurišić

 

 

Muzički oblici

I, III, V (OMP) semestar/15.01./12,30 - pismeni

V (instr.) semestar/15.01./10,45 - pismeni

III semestar/16.01./11,00 - usmeni

V semestar/16.01./12,30 - usmeni

I, III, V (OMP) semestar/30.01./12,30 - pismeni

V (instr.) semestar/30.01./10,45 - pismeni

III semestar/31.01./11,00 - usmeni

V semestar/31.01./12,30 – usmeni

 

 

Harmonija sa harmonskom analizom

I, III, V semestar/15.01./09,00 - pismeni

VII semestar/15.01./10,45 - pismeni

I semestar/16.01./09,00 - usmeni

III semestar/16.01./10,00 - usmeni

VII semestar/16.01./12,00 - usmeni

V semestar/16.01./12,30 - usmeni

I, III, V semestar/30.01./09,00 - pismeni

VII semestar/30.01./10,45 - pismeni

I semestar/31.01./09,00 - usmeni

III semestar/31.01./10,00 - usmeni

VII semestar/31.01./12,00 - usmeni

V semestar/31.01./12,30 – usmeni

 

 

 

 

Analiza muzičkog djela

19.01./ I semestar 12.00-14.00 pismeni

19.01./ III semestar 14.00-16.00 pismeni

31.01./  I semestar 14.00-16.00 pismeni

31.01./ III semestar 16.00-18.00 pismeni

 

 

Kontrapunkt

19.01./ I, III semestar 10.30-12.00 pismeni

 

31.01./ I, III semestar 18.00-19.30 pismeni

 

 

Aranžiranje

19.01./ I, III (V, VII) semestar 10.30-12.00 pismeni

31.01./ I, III (V, VII) semestar 18.00-19.30 pismeni

 

 

Engleski jezik

15.01/14.00/I semester

15.01/15.00/III semestar

30.01/12.00/I semester

30.01/13.00/III semester

 

 

Klavirski praktikum

22.01./10,00/- sve godine

05.02./10,00/ - sve godine

 

 

Analiza stilova

VII /21.01./-13.00

VII /04.02./-13.00

 

 

Metodika OMO

17.01/ 9,00-10, 30/ III godina

             10,30-11,30/II godina( stariprogram)

18.01/ 11, 30-12, 30/ IV godina

 

28.01./ 9, 00-10, 30/ III godina

            10, 30-11, 30/ II godina

5.02/ 11, 30-12, 30/ IV godina

29.01./11,00–17,00/svegodine,  pedagoška praksa u školi “Štampar Makarije” u Podgorici

 

 

Hor

11.01./14,00/ - sve godine

25.01./14,00/ - sve godine

 

 

Orkestar

11.01./10,00/-sve godine

25.01./10,00/-sve godine

 

 

Horsko dirigovanje

11.01./12,00/ - sve godine

25.01./12,00/ - sve godine

 

 

Metodika – duvači

18.01./11,30/-III I IV godina

28.01./1130./- III I IV godina

 

 

Metodologija naučnog rada

18.01./09,30/IV-godina

Predaja radova do 14.01.

28.01./09,30/IV-g.

Predaja radova do 24.01.

 

 

Muzička tehnologija

11.01./14.30/VII semestar

01.02./14,00/VII semester

 

 

Istorijski razvoj instrumenta/gudački i duvački

14.01/11.00./prof.Krkeljic

04.02./12.00./prof.Krkeljic

 

 

 

Istorijski razvoj instrumenta/klav.git.har.

 

Istorijski razvoj pijanizma

17. 01. /12.30-13.30 III godina

18.01./ 9.00-10.30  I godina

17. 01./ 11. 30-12.30 II godina (stari program)

Prof. Jelena M.Bogojevic

28.01. /12, 30-13, 30/  III godina

5. 02. /9.00-10.30/ I godina

28. 01/ 11.30-12.30/ II godina(stari program)

Prof. Jelena M.Bogojevic

 

 

Psihologija

14.01. /12,00/IV godina

30.01. /12,00/IV godina

 

 

Metodika – klavir

17.01./ 13.30-14.30/ IV godina

18.01. /10.30-11.30/ III godina

28.01./ 13.30-14.30/ IV godina

5.02/ 10.30-11.30/ III godina

 

 

Kamerna muzika

23.01./10,30/ - sve godine prof.Lekić, prof. Popović, prof. Nikolić

01.02./10,30/ - sve godine prof.Lekić, prof. Popović, prof. Nikolić

 

 

Duvački instrumenti

18.01./15,00/ - sve godine

02.02./15,00/ - sve godine

 

 

Korepeticija

18.01./10.00h/-sve godine

01.02./09,00/ - sve godine

 

 

Klavir

10.01./10,00/-sve godine

29.01./10,00/-sve godine

 

 

Gudački instrumenti

10.01./12,00/-sve godine

04.02./14,00/-sve godine

 

 

Harmonika i Kamerna muzika

11.01./10,00/-sve godine/prof. Jankovic

 

25.01./10,00/-sve godine/ prof. Jankovic

 

 

Gitara i Kamerna muzika

11.01./10,00/-sve godine/prof. Cerovic

25.01./10,00/-sve godine/ prof. Cerovic

 

 

 

 

Dokumenti