Sertifikati
Image

POLITIKA KVALITETA

Strateško usmjerenje (vizija i misija) Pomorskog fakulteta Kotor je obezbjeđivanje vrhunskog obrazovanja i obuka u oblastima pomorskih nauka i menadžmenta u pomorstvu i logistike. Navedeno se postiže kroz sljedeće aktivnosti i procese:

  • Uvažavanje potreba i zahtjeva naših korisnika usluga i zaposlenih;
  • Pružanje usluga kojima se zadovoljavaju zahtjevi savremenog pomorskog tržišta, uključujući zakonsku regulativu;
  • Stalno poboljšavanje i revidiranje svih naših procesa;
  • Stalna i planska edukacija i motivisanje zaposlenih u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslovnih aktivnosti;
  • Utvrđivanje rizika i prilika u procesima, planiranje mjera koje se odnose na rizike i prilike, te njihovo integrisanje i vrednovanje u procesu donošenja odluka i
  • Razvijanje saradnje sa srodnim institucijama i privrednim subjektima.

Politika kvaliteta se redovno preispituje i po potrebi revidira.  

Kotor, 10. novembar 2023. godine

Dekanica
prof. dr Tatijana Dlabač

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.