Pomorski fakultet Kotor

Info
Pomorski fakultet u Kotoru je visokoškolska ustanova koja pripada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. 

 

 

Istorijat

Pomorski fakultet u Kotoru je visokoškolska ustanova koja pripada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. Prateći narastajuće potrebe pomorske infrastrukture Crne Gore, ova obrazovna ustanova, poznata širom tadašnje Jugoslavije, 1981. godine prerasta u Pomorski fakultet, sa ciljem obrazovanja specijalizovanih pomorskih kadrova na dvogodišnjim studijama (smjer: brodomašinstvo, nautika, pomorska elektrotehnika) i četvorogodišnjim studijama (smjer: upravljanje u pomorstvu). Akademske 1999/2000. godine na Fakultetu se osnivaju Pomorsko-nautički i Brodomašinski odsjek u četvorogodišnjem trajanju.

Danas na Pomorskom fakultetu u Kotoru, u skladu s Bolonjskom deklaracijom, postoje akademske i primijenjene studije u trajanju od po tri godine (šest semestara).

 

 

Akademske studije:

 

  • Pomorske nauke (osnovne; postdiplomske specijalističke i magistarske; doktorske studije);
  • Menadžment u pomorstvu (osnovne; postdiplomske specijalističke i magistarske studije);
  • Nautika i pomorski saobracaj (osnovne studije);
  • Brodomasinstvo (osnovne studije);
  • Pomorska elektrotehnika (osnovne studije);
  • Menadzment u pomorstvu i logistika (osnovne studije).

 

Primijenjene studije:

 

  • Nautika;
  • Brodomašinstvo;
  • Pomorska elektrotehnika (treća godina je diferencijalna).

 

Pomorski fakultet u Kotoru je prva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori koja je već 2000. godine sertifikovana u skladu sa sistemom kvaliteta ISO 9001. Provjera primjene sistema kvaliteta i obnova sertifikata (koja se redovno vrši svake tri godine) pripada Lloyd Registru.

Pomorski fakultet je danas moderna obrazovna institucija za kadrove u pomorstvu. Pomorski stručnjaci se obrazuju i stučno osposobljavaju u skladu sa međunarodnim standardima, konvencijama i preporukama. Obrazovanje pomorskih stručnjaka odvija se u sklopu redovne nastave i posebnih programa obuka i osposobljavanja. Ustanova je opremljena modernom opremom za izvođenje nastave, kao i opremom za praktičnu obuku. Kvalitet znanja i vještina širokog spektra primjene omogućavaju da se kadrovi školovani na Pomorskom fakultetu u Kotoru zapošljavaju na brodarskim kompanijama širom svijeta.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.