Infrastruktura
Pomorski fakultet raspolaže sa više savremeno opremljenih računarskih učionica, kao i sa
drugom kvalitetnom laboratorijskom elektro-mašinskom opremom i brodomašinskim
simulatorima.

U svakom kabinetu nalazi se kvalitetna računarska konfiguracija. Svi poslovi
nastavne, studentske, kadrovske i finansijske evidencije vode se uz korišćenje veoma prikladnih
i korisnih računarskih programa. Preko CIS-a Univerziteta Crne Gore i Akademske mreže CG,
Fakultet je uključen u svjetsku akademsku i internet mrežu.

Nastava će se izvoditi u postojećim učionicama Pomorskog fakulteta Kotor. Pored toga,
naučnoistračivački rad će se izvoditi i u laboratorijama za naučnoistraživački rad Pomorskog
fakulteta Kotor, koje su zavidno opremljene (Kabinet za pomorsku elektrotehniku, Laboratorija
za motore i goriva, Laboratorija za zaštitu morske sredine i dr).

 

Br. Naziv   Broj sjedišta
1.  Amfiteatar  [A] 100
2. Učionica [N2] 40
3. Učionica [M1] 63
4. Učionica [B2] 35
5. Učionica [P1] 35
6. Učionica [B1] 54
7. Učionica [M2] 54
8.  Učionica  [M3] 54
9. Učionica [P2] 35
10. Učionica  [B3] 26
11. Učionica [S] 24
12. Računarska sala  [RAC 1] 35
13. Računarska sala [RAC 2] 15
Ukupno mjesta     570

 

Svaka učionica raspolaže sa video projektorom sa platnom, wifi internet konekcijom za prenosni

računar, tablom sa kredama i klima uređajem.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.